Kako “med štirimi stenami” ohraniti zdravje?

V teh časih Korone, ko se je ritem življenja popolnoma spremenil, se je človeku v ospredje kot glavna kvaliteta življenja postavilo zdravje.

Upoštevajo se ukrepi, navodila,… marsikdo bi naredil še kaj več, samo da se ta situacija čim prej pomiri in da zopet nastopi zdravo, svobodno življenje.

Pa je res to dovolj za ohranjanje zdravja in zdrave prihodnosti?

V teh časih Korone, ko se je ritem življenja popolnoma spremenil, se je človeku v ospredje kot glavna kvaliteta življenja postavilo zdravje.

Z vseh medijev se dnevno pojavlja porast števila obolelih in marsikdo v stresu, strahu in skrbeh stiska pesti zase, za svojo zdravo in varno prihodnost.

Upoštevajo se ukrepi, navodila,… marsikdo bi naredil še kaj več, samo da se ta situacija čim prej pomiri in da zopet nastopi zdravo, svobodno življenje.

 

Pa je res to dovolj za ohranjanje zdravja in zdrave prihodnosti?

 

Brez rednega gibanja in kvalitetne zdrave prehrane žal ne bo šlo. Prav tako pa je poleg tega enako pomembna tudi zdrava notranja klima posameznika.

Zdrava notranja klima pa se žal ob prisotnosti stresa, strahu in skrbeh v posamezniku ne more vzpostaviti.

To dokazuje tudi priznani biolog Dr. Bruce Lipton, ki pravi, da se ob stresu v telesu izloča stresni hormon, ki zaustavi razvoj celic in hkrati izključi delovanje imunskega sistema. Poleg tega pa posameznik posledično ni sposoben zavestnega »treznega« razmišljanja, kar vodi v ugašanje njegovega notranjega življenja. Torej ugašanje možnosti za zdravo prihodnost.

Skratka v takšnem telesu dobi bolezen »prosti vstop«. Si res tega želite?

Torej bo dovolj samo prenehati s stresom, sekiranjem in strahom?

 

Žal tu še ni konca. Prekinitev stresa in ostalih negativnih občutkov bo bolezen samo ustavila. Ni pa še izpolnjenih pogojev za ustvarjanje zdravja ter zdrave prihodnosti.

Zdravje namreč nastane iz delovanja v skladu s sabo, z izražanjem sebe, z izražanjem svoje ljubezni, radosti, strasti, izražanjem svojega notranjega življenja.

 

Kako potem iz stresa, strahu, skrbi v korak h zdravi prihodnosti?

 

Rešitev, korak h zdravi prihodnosti ni v bežanju, zanikanju, odrivanju sebe stran od negativnih čustev kot je stres.

Prav tako ni predajanje stresu, negativnim čustvom in igranje žrtve, usmiljenja vredne osebe, ker ji življenje ni prizaneslo.

Edina pot, ki je trajno učinkovita, je direktno soočenje z negativnimi čustvi kot je stres, strah, skrbi. Vse to z namenom osvoboditve od ujetosti vanje in zaživeti v skladu z globljo realnostjo kot je zdravo, strastno in pristno notranje življenje.

 

Kaj narediti?

 

Prvi zelo pomemben korak je, da posameznik ve, da s stresom, strahom ter drugimi negativnimi čustvi ni nič narobe. Pojavljajo se v razdobjih večkrat tako kot tudi pozitivna čustva.

Sprejemanje, dovoljevanje sebi, da posameznik trenutno doživlja stres, strah, mu daje priložnost za začetek transformacije, za ustvarjanje prostora, kjer lahko vidi globlje.

V globini teh čustev se namreč pojavlja njihov pravi izvor. Za negativna čustva so to zakriti potenciali, posameznikova hrepenenja kot so ravno ljubezen, zdravje, varnost, mir, svoboda, ipd.

S temi notranjimi hrepenenji namreč posameznik v določeni situaciji ni uspel priti, vzpostaviti stik, zato so se pojavila negativna čustva.

»Ujetnik« čustvene stiske tako ob odkritju, stiku z globino, s hrepenenji ustvari preskok. Čustva izgubijo naboj, napetost popusti in ustvari se stik s sabo, stik s pristnim notranjim življenjem.

Človek, ki je v stiku s svojim notranjim življenjem, s svojo radostjo, strastjo pa ponovno vzpostavlja pogoj za zdravo notranjo klimo. Imunski sistem se, po besedah dr. Bruce Liptona, zopet vključi. V telesu se vzpostavi pogoj za zdrav razvoj celic. Njihovo uspešno rast pa vsakodnevno podkrepi še kvalitetna zdrava prehrana ter redno gibanje.

 

Vas je še strah za zdravo prihodnost?

Prijavi se na KARUNA novičke

To so novičke z vsebinami, o katerih se v sodobni družbi redko govori. Bile so v veliko podporo meni pri moji osebni ter duhovni rasti in tako verjamem, da lahko doprinesejo tudi tebi.

 

Zapiši svoje mnenje...

Have a question?

    %d bloggers like this: