Splošni pogoji poslovanja z obvestilom o zasebnosti

SPLOŠNO

Dokument predstavlja pravno obvestilo spletnega mesta www.karunakaro.si, ki ga upravlja KARUNA terapije, Polona Klarič, s.p., Kogovškova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju KARUNA).

Splošni pogoji poslovanja z obvestilom o zasebnosti KARUNA veljajo za vse vrste terapij, svetovanja, izobraževanja (predavanja, delavnice, seminarje in druge dogodke) ter vsakršni kontakt, ki se izvede preko spletne strani. Splošni pogoji veljajo za vse KARUNA storitve, razen, če je v okviru prijave na posamezen dogodek, termin s strani organizatorja določeno drugače.

Varovanje osebnih podatkov

Lastnik (zbiratelj podatkov) spletnega mesta www.karunakaro.si  upravlja KARUNA terapije, Polona Klarič, s.p., Kogovškova ulica 12, Ljubljana. Za vse informacije v zvezi z varovanjem osebnih podatkov se lahko obrnete na info@karunakaro.si.

KARUNA se zavezuje, da bo ščitila zasebnost uporabnikov spletne strani in razvijala tehnologijo, ki omogoča varno spletno izkušnjo.

Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam ne potrebujete posredovati, vendar pa vam v tem primeru ne moremo zagotavljati izvedbo določenih storitev. Vsi podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo posamezne storitve so za to storitev obvezni.

Zbiramo naslednje osebne podatke:

Obisk spletne strani

Pri obisku spletne strani www.karunakaro.si na spletnem strežniku, kjer gostuje, beleži določene podatke o obisku spletnih strani, IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na KARUNINI spletni strani. Tako zbranih podatkov ne obdelujemo in jih ne povezujemo z drugimi podatki, uporabljamo jih izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne STRANI, optimizacijo.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

Naročanje na »Koristne informacije o Življenju« – KARUNA elektronske novice (e-novice)

Pri naročanju na elektronske novice posredujete ime in elektronski naslov, kar zbiramo izključno za posredovanje elektronskih novic. Podatek hranimo do odjave na elektronske novice.

Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo za odjavo.

Naročanje na »BREZPLAČNI uvodni pogovor«

Na spletni strani www.karunakaro.si   se lahko naročite na brezplačni uvodni pogovor. Javimo vam možen termin preko elektronske pošte ali telefona, preko katerega lahko tudi izvedemo uvodni pogovor, zato sta vnosa teh dveh polj ravno tako obvezna.

V obrazec za naročilo brezplačnega uvodnega pogovora navedete ime, elektronski naslov in telefon. Opcijsko pa lahko v okencu označi tudi prijavo na KARUNA elektronske novice (e-novice).

Podatke uporabimo zgolj za izvedbo storitve BREZPLAČNI uvodni pogovor. V kolikor pa se odločite za nadaljnje sodelovanje, podatke uporabimo za zagotavljanje in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti podjetja do kupcev ter zakonskih zahtev (izdaja računov, obračun in plačilo davkov).

Prijava na dogodke

Prijavo na izobraževanja ter objavljene dogodke izvedete z izpolnitvijo prijavnice v elektronski obliki na spletnem mestu  www.karunakaro.si. Navodila za plačilo in drugi pogoji izobraževanja so del posebnih navodil oziroma del prijavnice.

V prijavnici navedete ime, elektronski naslov ter dogodek, na katerega se prijavljate ter opcijsko tudi sporočilo, ki nam ga želite posredovati. Opcijsko lahko v okencu označite tudi vašo prijavo na KARUNA elektronske novice (e-novice).

Podatke uporabimo zgolj za izvedbo storitve in za zagotavljanje in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti podjetja do kupcev ter zakonskih zahtev (izdaja računov, obračun in plačilo davkov).

Prijava na zaprte zapise – bloge (npr. KARUNA recept) ter kvize

Prijavo na zaprte zapise ter kvize izvedete z izpolnitvijo prijavnice v elektronski obliki na spletnem mestu  www.karunakaro.si. V prijavnici navedete ime ter elektronski naslov ter opcijsko lahko v okencu označite vašo prijavo na KARUNA elektronske novice (e-novice).

Podatke uporabimo zgolj za vaš dostop do zaprtih zapisov, kvizov. V kolikor dodatno označite dovolitev za pošiljanje KARUNA elektronskih novic podatek zbiramo do odjave na elektronske novice. Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo za odjavo.

 

Hramba vaših podatkov

KARUNA bo hranila vaše osebne podatke tako dolgo, dokler je to potrebno za doseganje namenov za katere so bili podatki zbrani. Podatke, ki jih KARUNA obdeluje zaradi izvedbe plačljive storitve, hrani skladno z zakonskimi zahtevami 10 let.

Osebne podatke, ki jih KARUNA hrani na podlagi vaše privolitve pa hranimo do preklica.

Po preteku roka hrambe vaše osebne podatke učinkovito izbrišejo ali anonimizirajo, kar pomeni, da jih obdelajo na način, da jih ni več mogoče povezati z vami.

 

Dostop do vaših osebnih podatkov

Vaši osebni podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani tretjim osebam, razen tistim, ki imajo s KARUNO sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov. KARUNINI pogodbeni obdelovalci so:

  • Računovodski servis: Peter Kuzmin s.p.

Pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru podanih navodil in jih ne smejo uporabljati v lastne namene. Zavezani so k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani izven EU.

 

Sprememba osebnih podatkov oziroma vaše pravice

Kadarkoli lahko spremenite svoje osebne podatke. To storite tako, da posredujete svoj predlog spremembe na naslov info@karunakaro.si. Pravico pa imate tudi do odjave ali izbrisa podatkov. V primeru odjave bomo zbrisali vaše podatke, v kolikor pa boste želeli izbris, pa bomo ohranili le podatke, ki jih potrebujemo skladno z Zakonu o davku na dodano vrednost.

KARUNA se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bo uporabila zgolj za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta.

Osebnih in kontaktnih podatkov ne bo uporabljala v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja ne bo uporabljali v druge namene. Storjeno bo vse, da se vaši osebni podatki zaščitijo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.  V primeru spora imate pravico vložiti ugovor na info@karunakaro.si ter pritožbo pri informacijskemu pooblaščencu

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na info@karunakaro.si.

 

Datum zadnje posodobitve: 08.07.2020

 

SPLOŠNI POGOJI ZA UDELEŽBO NA KARUNA STORITVAH

Za udeležbo na KARUNA storitvah je potrebno obvezno predhodno plačilo celotnega zneska storitve za vse udeležence. Plačilo mora biti vidno na KARUNINEM poslovnem računu najkasneje 24 ur pred začetkom termina. Plačilo je pogoj za udeležbo zato obvezno na dogovorjeni termin s seboj prinesite potrdilo o plačilu.

Način plačila

Kotizacijo posamezne storitve poravnajte pred začetkom delavnice na poslovni račun št. SI56 6100 0001 8572 258   odprt pri Delavska hranilnica d.d. . V okno za sklic napišite številko izstavljenega računa.

Odjava udeležbe

V primeru, da se storitve, na katero ste se prijavili in jo plačali, ne boste mogli udeležiti, se lahko namesto vas udeleži storitve nekdo drug.

V primeru, da se storitve ne boste mogli udeležiti, vam ob odjavi na info@karunakaro.si več kot 24 ur pred predvidenim terminom vrnemo plačan znesek oz. izdamo dobropis za izdan račun.  V primeru kasnejše odjave pa neudeležbe ne sprejemamo kot odstopa od naročila in terjamo celotno ceno storitve.

V primeru odpovedi udeležbe v manj kot 24 ur pred začetkom termina, vam znesek seminarja vrnemo ob predložitvi verodostojnega dokazila o nezmožnosti udeležbi (kot so zdravstveni razlogi idr.) pri čemer si pridržujemo pravico do lastne presoje o upravičenosti.

Odpoved prijave / izobraževanja

V primeru nezadostnega števila prijav (minimalno število prijav, ki je navedeno v objavi) si KARUNA ali organizator pridržuje pravico do odpovedi. V tem primeru se vse plačane kotizacije vrnejo prijaviteljem.

KARUNA  si pridržuje pravico, da prijavo na storitve zavrne brez obrazložitve. Izjema so individualne terapije in svetovanja. V primeru, da je prijavitelj že plačal, mu KARUNA povrne plačano kotizacijo.

Ostale KARUNA storitve

Ostale KARUNA storitve se določajo z individualnimi pogodbami. Izstavljeni računi v skladu z določili v pogodbah, ki niso zavrnjeni v roku 8ih dni, se smatrajo za upravičene.

 

Datum zadnje posodobitve: 24.5.2018

Have a question?