Zakaj izbrati terapijo TCT®?

Terapija TCT® nudi:

– podporo posamezniku v procesu razreševanja in osvobajanja od ovir na poti do cilja,

– zaupnost vsega, kar se podeli, zgodi na terapiji,

– empatično spremljanje ter sprejemanje tudi v najtežjih delih procesa,

– čas, da posameznik napreduje v svojem ritmu,

– prostor, kjer se posameznik lahko pokaže z vsemi zgodbami, čustvi, mnenji, itd.,

– sprejemanje posameznika, takšnega kot je brez analiziranja, popravljanja, svetovanja, učenja,

– razumevanje posameznika s pomočjo metode NVC (nenasilna komunikacija),

– podporo posameznika na nivoju njegovih potencialov,

– svobodno izbiro tudi pri časovnem razmaku ter številu terapij.

 

Terapija TCT® omogoča (ob posameznikovem iskrenem ter aktivnem delu na sebi):

– trajno doseganje cilja na nivoju potencialov,

– ozaveščanje vzrokov za negativna doživljanja, življenjske situacije, ipd.

– soočanje z vzroki kot so vzorci, prepričanja, koncepti, čustva, ki ovirajo pot do cilja

– poglabljanje realnosti, uvid v svojo globljo notranjost, ki je osvobojena od omejujočih vzorcev, prepričanj, ovir

– energijsko poravnavo z bližnjimi osebami, travmatičnimi dogodki, neučinkovitimi navadami, itd.

– ter, ob zgoraj napisanem, transformacijo preseženih ovir, omejitev v bolj konstruktivne vsebine za nadaljne lahkotnejše življenje.

 

Terapija TCT® je primerna pri:

– težavah z zdravjem,

– težavah v partnerstvu in drugih odnosih,

– nezadovoljstvu v službi,

– ujetostih v začarane kroge,

– težavah pri vzgoji otrok,

– nezadovoljstvu s telesno težo,

– težavah s prehranjevanjem,

– finančnih težavah,

– težavah pri postavljanju mej,

– teževah z zavrnitvijo (kako reči NE),

– nizki samozavesti,

– negotovosti vase,

– preobremenjenosti,

– izgorelosti,

– večkratnih spodletelih poizkusih,

– strahu pred prihodnostjo,

– nepojasnjenem strahu,

– prekomerni tremi ob nastopanju ali drugih dogodkih,

– prekomernem iskanju potrditev od drugih,

– strahu pred boleznijo,

– depresiji

– anksioznosti,

– in drugo… (se pogovorimo na uvodnem pogovoru)

 

Več informacij >>

 

Terapija TCT® ni primerna za ljudi, ki že imajo terapijo z antidepresivi, antipsihotiki, ipd.

V teh primerih je na voljo podporni pogovor Živeti svoje Življenje.

Have a question?